Sector
Librarie
Disponibilitate
Librarii cu stoc
Sector 1
Libraria 11 - Herastrau
Stoc limitat
Libraria 41 - Lumina
In stoc
Libraria 56 - Mihalache
In stoc
Libraria 88 - Mihail Sadoveanu (Carte si Papetarie)
In stoc
Libraria 94 - Papirus
In stoc
Sector 2
Libraria 15 - Mosilor 199
Stoc limitat
Libraria 53 - Iancului
In stoc
Sector 3
Libraria 118 - Vitan
In stoc
Libraria 87 - Liviu Rebreanu
In stoc
Sector 4
Libraria 117 - Tulnici
Stoc limitat
Libraria 143 - Berceni
Stoc limitat
Libraria 1 - Luceafarul
Stoc limitat
Libraria 37 - Sincai
In stoc
Libraria 39 - Obregia
In stoc
Sector 5
Libraria 114 - 13 Septembrie
In stoc
Libraria 96 - Rahovei 305
In stoc
Sector 6
Libraria 44 - Giulesti
In stoc
Libraria 70 - Iuliu Maniu
Stoc limitat
Libraria 72 - Lyceum
Stoc limitat
Libraria 91 - Drumul Taberei
Stoc limitat
Librarii fara stoc, dar disponibile la ridicare in minim o zi lucratoare
Sector 1
Libraria 12 - Slavici
Sector 2
Libraria 127 - Teiul Doamnei
Sector 3
Libraria 109 - Camil Ressu
Sector 4
Depozit Sediu Central 101
Depozit Sediu Central 302
Libraria 60 - Oltenitei
Libraria 71 - Giurgiului
Sector 5
Libraria 10 - Margeanului
Sector 6
Libraria 128 - Crangasi
Libraria 90 - Hasdeu (Orizont)