Cine suntem

S.C. "Compania de Librarii Bucuresti" S.A. este cea mai extinsa retea de librarii din Bucuresti, avand 45 de librarii, cu  o traditie de  68 de ani de activitate.

Gama de produse este formata din carte, articole de papetarie, rechizite scolare, jocuri, jucarii si articole pentru copii, birotica, tipizate si imprimate fiscale, precum si o varietate de produse cadou exclusiviste. In prezent avem in portofoliul activ peste 52.000 de articole care sunt comercializate online prin intermediul portalului www.clb.ro , precum si  in reteaua de librarii. 

Informatiile despre amplasarea librariilor noastre precum si datele de contact ale fiecareia le regasiti in sectiunea Librariile noastre.

Constant modernizam si renovam librariile retelei pentru a ne ridica la inaltimea asteptarilor clientilor nostri.  De asemenea, depunem eforturi pentru  finalizarea procesului de informatizare a intregii retele de librarii.

Va asteptam, cu drag, in librariile noastre !

 

Anunt

Consiliul de Administratie al SC Compania de Librarii Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii nr.10, bloc 7B,sector 4, inmatriculata la ORC nr. J40/6333/1992, cod unic RO361307, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 22.04.2019, orele 9:30, respectiv orele 11, la sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara:

1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Compania de Librarii Bucuresti S.A. pentru anul 2018, In baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

2.Aprobarea repartizarii profitului net , fixarea dividendului si aprobarea termenului de plata a sumelor cuvenite ca dividend.

3.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , inclusiv a planului de investitii pentru exercitiul financiar 2019.

4.Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea remunerarii directorului general.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1.Aprobare privind extinderea obiectului de activitate al societatii cu codul CAEN 4725- Comert cu amanuntul al bauturilor , in magazine specializate.

La sedinta pot participa actionarii inscrisi la data de 01.04.2019 In Registrul Actionarilor tinut de societate prin grija Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare la telefon: 0213139645,de luni pana vineri , intre orele 9-14.

In baza art. 117 (1) din Legea nr.31/1990 republicata, Consiliul de Administratie al SC Compania de Librarii Bucuresti S.A. completeaza ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 22.04.2019, ordinea de zi completata fiind:

1.Aprobare privind extinderea obiectului de activitate al societatii cu codul CAEN 4725- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate.

2.Aprobarea rascumpararii unui numar de 113.492 actiuni emise de societate cu valoarea nominala de 2,6lei/actiune, reprezentand 9,8912% din valoarea capitalului social subscris, in scopul reducerii capitalului social, cu apllicarea prevederilor art.104 (1) din Legea Societatilor nr.31/1990.

3.Aprobarea efectuarii demersurilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea desemnarii unui expert autorizat independent care va stabili pretul ce urmeaza a fi platit de societate pentru actiunile rascumparate.

Datele de identificare ale firmei

SC COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA

Adresa de corespondenta:

Bdul Unirii,nr.10, bl.7B, parter, sector 4 Bucuresti

Sediu:

Bdul Unirii, nr.10, bl.7B, sector 4, Bucuresti

Cod Unic de Inregistrare:

RO 361307

Nr. de ordine in Reg. Comertului:

J40/6333/1992

Scroll