Edi&539;ie de Henry Hardy &537;i Aileen Kelly cu o introducere de Aileen KellyEdi&539;ia a doua revizuit&259; de Henry Hardy cu un glosar de Jason FerrellTraducere de Marina Vraciu Cele zece eseuri din Gânditorii ru&537;i sunt o investiga&539;ie lucid&259; &537;i p&259;trunz&259;toare asupra istoriei &537;i gândirii ruse Meditând la impactul pe care ideile &537;i lucr&259;rile celor mai de
The only legal comparisons are between two numbers, two strings, or two dates. Left hand operand is a freemarker.template.SimpleNumber Right hand operand is a freemarker.template.SimpleScalar The problematic instruction: ---------- ==> if (transpgrat >= mag.getText("setup.transportgratuit")) [on line 164, column 73 in produs.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.template.TemplateException: The only legal comparisons are between two numbers, two strings, or two dates. Left hand operand is a freemarker.template.SimpleNumber Right hand operand is a freemarker.template.SimpleScalar at freemarker.core.ComparisonExpression.isTrue(ComparisonExpression.java:182) at freemarker.core.ParentheticalExpression.isTrue(ParentheticalExpression.java:66) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:77) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:176) at freemarker.template.Template.process(Template.java:231) at ro.ups.magazin.mall.MallMagazin.processWriter(MallMagazin.java:2273) at ro.ups.magazin.mall.MallMagazin.processWriter(MallMagazin.java:2239) at ro.ups.magazin.mall.MallMagazin.process(MallMagazin.java:2203) at ro.ups.pages.Produs_jsp._jspService(Produs_jsp.java:163) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:427) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.dispatch(WebApplicationHandler.java:475) at org.mortbay.jetty.servlet.Dispatcher.dispatch(Dispatcher.java:275) at org.mortbay.jetty.servlet.Dispatcher.include(Dispatcher.java:161) at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:966) at ro.ups.pages.AfiseazaProdus_jsp._jspService(AfiseazaProdus_jsp.java:139) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:427) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.dispatch(WebApplicationHandler.java:475) at org.mortbay.jetty.servlet.Dispatcher.dispatch(Dispatcher.java:275) at org.mortbay.jetty.servlet.Dispatcher.forward(Dispatcher.java:169) at ro.ups.magazin.filter.SEOFilter4.doSEOFilter(SEOFilter4.java:331) at ro.ups.magazin.filter.SEOFilter.doFilter(SEOFilter.java:215) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler$CachedChain.doFilter(WebApplicationHandler.java:823) at ro.ups.magazin.filter.TraceFilter.doFilter(TraceFilter.java:60) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler$CachedChain.doFilter(WebApplicationHandler.java:823) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.dispatch(WebApplicationHandler.java:473) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:567) at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1565) at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationContext.handle(WebApplicationContext.java:635) at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1517) at org.mortbay.http.HttpServer.service(HttpServer.java:954) at org.mortbay.http.HttpConnection.service(HttpConnection.java:814) at org.mortbay.http.HttpConnection.handleNext(HttpConnection.java:981) at org.mortbay.http.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:831) at org.mortbay.http.SocketListener.handleConnection(SocketListener.java:244) at org.mortbay.util.ThreadedServer.handle(ThreadedServer.java:357) at org.mortbay.util.ThreadPool$PoolThread.run(ThreadPool.java:534) [EXCEPTIE:The only legal comparisons are between two numbers, two strings, or two dates. Left hand operand is a freemarker.template.SimpleNumber Right hand operand is a freemarker.template.SimpleScalar ]